top of page
Blastlead%202_edited.png

BLASTLEAD

Vi arbeider for tiden i samarbeid med Blastlead om utvikling av en transportbeholder for tennere til eksplosiver.

Dette for å gjøre samlasting mellom B og D mulig på 1 kjøretøy igjen.

 

Mye tester gjenstår før et ferdig produkt er godkjent av DSB. 

Vi er i kontakt og samarbeider med både offentlige og private aktører, og håper vi kan bli ferdig i 2021.

bottom of page